Regulamin sklepu internetowego Akwa-hodowla.pl

Postanowienia wstępne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady funkcjonowania internetowego sklepu "www.akwa-hodowla.pl", zwanego w dalszej części regulaminu: sklepem.


2. Sklep należy do firmy:


3. "Akwa" Hodowla Ryb Akwariowych - Krystian Grala  


            NIP :7393949436
            Adres: ul. Franciszka Barcza 10/43
            Kod pocztowy:  10-685 Olsztyn
            Polska
            Telefon:  795684547
            E-mail:  info@akwa-hodowla.pl


4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Koszty i sposoby wysyłki

5. Na terenie Olsztyna istnieje możliwość odbioru ryb pod adresem firmy.

6. Poza terenem firmy zamówienie jest dostarczane na terenie całego kraju przez firmę kurierską.
    
8. Termin realizacji zamówienia w przypadku wysyłki wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.
Przy płatności przelewem na konto firmy - wysyłka paczki realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy na konto. Dostawę żywych zwierząt ustalamy indywidualnie.

9. Wszystkie podane na naszych stronach ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają natomiast kosztów wysyłki.

10. W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać fakturę koniecznie jest podanie niezbędnych danych

11. Podczas dokonywania wpłaty na konto, należność za zamówienie internetowe należy wpłacić na:


           Właściciel konta: AKWA Hodowla Ryb Akwariowych  
           Dane konta: 49 1090 2718 0000 0001 4751 3629  
           Adres banku: Santander Bank Polska, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44a, 10-449 Olsztyn
           Tytuł: W tytule przelewu (lub w opisie przelewu) należy podać imię i nazwisko bądź firmę zamawiającego oraz wpisać numer zamówienia.
 

Odbiór przesyłki

12.  Następuje tylko 1 próba doręczenia wiec jest bardzo ważne aby państwo w dniu dostawy byli cały czas w domu. Na początku należy ocenić stan paczki czy nie jest uszkodzona. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W takim przypadku, będzie to podstawą do reklamacji towaru.
Gdy przesyłka nie wygląda na uszkodzoną należy otworzyć ją w sposób ostrożny przy obecności kuriera. Z opakowania wyciągają państwo rybki następnie zaklejają opakowanie i przyklejają list zwrotny na paczkę. List zwrotny znajduje się w kopercie i jest przyklejony do boku opakowania.
Opakowanie nie jest własnością kupującego należy go zwrócić w przeciwnym wypadku będą doliczone dodatkowe opłaty.

Realizacja zamówień i inne postanowienia

13. Zamówienia można składać przez:


- Sklep internetowy: www.akwa-hodowla.pl
- Telefonicznie: 798 672 791
- E-mail: info@akwa-hodowla.pl

14. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

15. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie działającego numeru telefonu

16. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia będą odrzucane.

17. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:


- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
- wyrażeniem zgody na otrzymanie pocztą e-mail informacji dotyczących realizacji zamówienia
- oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.


18. Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny a dokonane wpłaty zostaną zwrócone.

Reklamacje?

21. Konsumentowi z tytułu rękojmi oraz gwarancji przysługuje prawo złożenia reklamacji na wadliwy towar. Reklamacjom nie podlegają ryby akwariowe.


22. Konsument ma obowiązek dostarczenia wadliwego towaru do Sklepu.


23.Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jego złożenia (tj. daty widniejącej na protokole reklamacyjnym).


24. Konsument przy składaniu reklamacji powinien podać Sprzedawcy dane niezbędne do skutecznego poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji.


25.W przypadku odmowy przez Konsumenta podania danych, o których mowa powyżej (w punkcie 24 niniejszego regulaminu), jedynym sposobem poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji jest przekazanie mu informacji przez Sprzedawcę przy kolejnej wizycie Kupującego w Sklepie, lub jeśli Kupujący sam skontaktuje się ze Sprzedawcą.

Zgodność z RODO

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.